ANVÄNDBARA KONTAKTER

STÖD OCH HJÄLP VID CANCER

Vilka behov som finns i samband med en cancersjukdom är väldigt individuellt – man kan behöva någon att prata med, extra stöd för anhöriga eller praktiskt stöd som anpassningar i hemmet eller exempelvis färdtjänst.

Här kan du hitta information om olika yrkeskategorier i vården du kan få hjälp av, organisationer som ger olika typer av hjälp, stödlinjer och webbplatser med stöttande och praktisk information.

YRKESKATEGORIER I VÅRDEN

KURATOR

Kuratorn kan vara behjälplig på många olika sätt oavsett var man befinner sig i sjukdomen eller i behandlingsprocessen. Förutom samtalsstöd för dig och/eller din familj kan kuratorn även stötta dig/er på olika sätt. Det kan vara information och rådgivning om samhällets resurser som till exempel möjlighet att få färdtjänst eller ekonomiskt stöd som till exempel vilka fonder som finns att söka. Det kan också vara att bedöma rehabiliteringsbehov i samarbete med det team som ska företräda dig som patient i enlighet med nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Be din kontaktsjuksköterskan eller läkare om hjälp att få kontakt med kurator.

ARBETSTERAPEUT

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig med hjälpmedel och bostadsanpassning. Det kan vara en högre toalettsits, att sänka diskbänken, ta bort trösklar, bygga en ramp eller ett trygghetslarm. Enklare hjälpmedel får du låna gratis och lämna tillbaka närdu inte behöver dem längre. Behöverdu andra hjälpmedel än de som ingår i basutbudet får du betala själv. Det finns bidrag från fonder eller stiftelser att söka. Be din kontaktsjuksköterskan eller läkare om hjälp att få kontakt med arbetsterapeut.

STÖDFUNKTIONER I SAMHÄLLET

HEMTJÄNST

Om du behöver hjälp med att handla mat, städa, duscha, tvätta kläder eller dylikt kan du få hemtjänst. Du söker om hemtjänst hos din kommun. Ring kommunens växel och be att få kontakt med en biståndshandläggare. Du kan också fråga din kontaktsjuksköterska eller kurator om råd.

FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR

Om sjukdomen och behandlingen gör att det är svår för dig att åka med allmänna kommunikationsmedel, kan du beviljas färdtjänst. Du ansöker hos kommunen. Läs mer om detta på 1177 Vårdguiden. Du kan även få ersättning för resor mellan ditt hem och sjukhuset där du får din behandling. Då kallas det sjukresor. Sjukresor beviljas av din vårdgivare.

På Vårdguiden kan du läsa mer om sjukresor och skillnaden mellan sjukresor och färdtjänst. Där kan du även klicka vidare för att se vilka regler som gäller för din region/landsting eftersom det kan skilja sig mellan olika delar av landet.

VÅRD I HEMMET

Läs mer om vilka möjligheter som finns till vård i hemmet.

PATIENTORGANISATIONER

MAG- OCH TARMFÖRBUNDET

www.magotarm.se
Mag- och tarmförbundet är till för dig med sjukdomar och skador i mag-tarmkanalen samt dina närstående. Här kan du hitta gemenskap med andra i samma situation. Läs mer om Mag-och tarmförbundet.

ILCO

www.ilco.nu
Tarm-uro-stomiförbundet, ILCO är en ideell intresseorganisation. ILCO vänder sig till alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystemet och/eller urinvägar oavsett om man är stomiopererad eller inte. Här finns bra tips för dig med stomi samt ett forum för stöd och råd. Läs mer om ILCO.

UNG CANCER

www.ungcancer.se
Ung cancer är en ideell medlemsorganisation som stöttar unga vuxna (16 – 30 år) som tvingas leva med eller nära cancer. Ung cancer finns föra att ge dig psykosocialt stöd och att fylla gapet (som ofta uppstår) mellan livet på sjukhus och det utanför. De skapar mötesplatser, ger ekonomiskt stöd och stöttar i rehabilitering. Här får du även tips om bra bloggar att följa och tips om berättelser om andra unga med cancer att läsa.

Jag minns såväl den ljuvliga känslan i kroppen när min kompis kom hem från England för att hjälpa mig att tvätta mitt hår med riktigt schampo och smörja in mig med lyxiga krämer. Jag blev av med sjukhuslukten för en stund. Jag stod på darriga ben i duschen med slangar på alla möjliga och omöjliga ställen och min alltid så eleganta väninna i stora gummistövlar. Vilken syn – vi både grät och skrattade.

– Jeanette, 43 år

STÖDLINJER

CANCERRÅDGIVNINGEN

Webbplats via 1177.se
Den här stödlinjen drivs av Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland. Hit kan du eller ringa och prata, få stöd och ställa frågor. Du kan få hjälp med hur du ska hantera ditt läkarbesök och vad du ska ställa för frågor till exempel. Cancerrådgivningen vänder sig både till dig som är sjuk och till dina närstående. E-post: cancerradgivningen@sll.se Cancerrådgivningen finns även på Facebook och Instagram. Telefon: 08-123 138 00

CANCERFONDENS STÖDLINJE

Cancerfonden har en informations- och stödlinje som är bemannad med legitimerad vårdpersonal. Hit kan du vända dig med frågor och funderingar om cancer. Telefon: 020-59 59 59,

WEBBSIDOR/SOCIALA MEDIER

ALLMÄN INFORMATION:

1177 VÅRDGUIDEN

www.1177.se
På 1177 Vårdguiden har man samlat information och tjänster inom vård och hälsa från och för hela landet. På 1177 Vårdguiden kan du få sjukvårdsrådgivning, information om sjukdomar, symtom och behandling med mera samt tillgång till olika e-tjänster. Tjänsten finns på webb och telefon med öppettider dygnet runt. Finns även på Facebook i vissa landsting/regioner. Telefon, hela landet: 1177

CANCERFONDEN

På Cancerfondens hemsida finns bland annat information om olika cancerdiagnoser samt tips och råd vid cancer.

EFTER CANCERN

www.eftercancern.se
Efter cancern är till för dig som är i behov av cancerrehabilitering och som har behandlats för canceri nedre delen av buken. På eftercancern.se kan du få information och tips problem som kan uppstå efter avslutad behandling.

FÖR ANHÖRIGA:

CANCERKOMPISAR

www.cancerkompisar.se
Här kan du som är anhörig själv få stöd och en egen cancerkompis.

FÖR BARN/TONÅRINGAR:

NÄRA CANCER

www.naracancer.se
Den här sidan riktar sig till unga anhöriga som har en närstående med cancerdiagnos. På näracancer.se finns information, filmer och en chattfunktion där man kan ställa frågor och får svar från sjukvårdspersonal. Ungdomar som är nära cancer får möta andra unga i liknande situation. Här finns också informationsmaterial till vuxna kring hur man kan prata med barn om cancersjukdom.

RANDIGA HUSET

www.randigahuset.se
Randiga huset är en ideell verksamhet som ger stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person. Här kan du få kunskap om barns sorg och deras behov men också om bra material till förskola/skola eller hem samt hjälp att komma i kontakt med andra som drabbats.

BARN OCH UNGDOMSHÄLSAN

(Att skilja från BUP)
Här kan du få bra stöd om hur du kan hjälpa barn när en förälder är svårt sjuk. Du får hjälp och stöd i hur du kan stötta och prata med ditt barn. Här arbetar psykologer, socionomer och psykoterapeuter med att hjälpa barn och ungdomar och deras familjer med lindrigare psykiska besvär, konflikter inom familjen eller vid en kris. För att få komma hit krävs remiss, det får ni från er vårdcentral.

BRIS (BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET)

www.bris.se
På BRIS webbplats finns information om barn och ungdomar i sorg, om deras behov och vilket stöd de behöver.

UMO UNGDOMSMOTTAGNING PÅ NÄTET

www.umo.se
UMO vänder sig direkt till ungdomar om bland annat sorg och kris.