BEHANDLING

I det här kapitlet kan du läsa om olika typer av behandlingar vid tarmcancer och hur du kan påverkas av dem.

I den här filmen får du veta mer vilka behandlingar som finns vid tarmcancer och hur de går till.

3.0

BEHANDLING AV TARMCANCER

MÅNGA BEHANDLINGSMÖJLIGHETER

Behandlingsresultaten för tjock- och ändtarmscancer har stadigt förbättrats över tid och den positiva utvecklingen fortsätter. En stor del beror på att allting hela tiden blivit lite bättre. De kirurgiska teknikerna har utvecklats, anestesi och intensivvård likaså, det finns allt fler medicinska behandlingar att välja mellan och ökad kunskap samt tillgång till stödjemediciner som gör att patienterna tolererar behandlingarna bättre. Strålbehandlingen ges med högre precision och röntgendiagnostiken kan avgränsa tumörer med allt större noggrannhet. Patologerna har tillgång till förfinade analyser som kan särskilja olika tumörtyper från varandra vilket gör att behandlingen kan skräddarsys och individanpassas så att behandlingsresultatet för den enskilde individen blir allt bättre till priset av färre biverkningar.

När din specifika cancersjukdom har diskuterats på MDK, den multidisciplinära konferensen, påbörjas behandlingen. Den är skräddarsydd efter var din tumör sitter, hur stor den är och om det finns spridning till lymfkörtlar och närliggande organ.

Det finns flera olika typer av tarmcancerbehandling:

  • kirurgisk behandling (operation)
  • medicinsk behandling som cytostatika och antikroppar
  • strålbehandling

Dessa olika varianter kan kombineras på olika sätt för att få bästa möjliga resultat. För att avlasta tarmen i samband med operation kan du få en STOMI (påse på magen) som läggs upp tillfälligt eller permanent.

Operationen gick bra, men man är ganska klen efteråt så det tog ju tid att komma igen.

- Ingmar, 66 år

Vid TJOCKTARMSCANCER där man inte ser någon spridning av tumören blir det oftast direktoperation och därefter eventuellt tilläggsbehandling med cytostatika beroende på hur tumören ser ut när man tar ut den, om någon spridning finns till lymfkörtlar eller om man ser kärlinväxt.

Vid ändtarmscancer kan man ibland operera direkt men många behöver en förbehandling med strålning eller kanske en kombination av strålning och cytostatikabehandling beroende på hur tumören ser ut vid MR-undersökningen.

Vid tunntarmscancer (adenocarcinom)
Tunntarmscancer behandlas på samma sätt som cancer i tjocktarmen, det vill säga operation och eventuellt cytostatika. Det blir sällan fråga om stomioperation vid tunntarmscancer.

Det är viktigt att komma ihåg att varje enskild cancertumör är olika i små detaljer och behandlingen kan därför skilja sig mellan olika individer med tarmcancer.