LILLA
TARMCANCERBOKEN

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige och ändå pratas det så lite om den. De är många som kämpar i det dolda, som genomgår en otroligt prövande tid i sina liv.

För att ge dig kunskap nog att kunna diskutera behandlingar och ställa frågor till vården och för att du själv ska förstå vad som händer både kroppsligt och mentalt - har den här boken tagits fram.


Webbplatsens innehåll är framtaget av Amgen AB i samarbete med:

MARIA ALBERTSSON
Professor i onkologi

BÄRBEL JUNG
Överläkare, Med Dr Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Linköping

ELSY-BRITT SCHILDT
Överläkare, Med Dr Onkologiska kliniken och Strålningsfysik Länssjukhuset i Kalmar

KRISTINA BONDE
Specialistläkare Onkologikliniken, Centralsjukhuset Karlstad

SANDRA SJÖSTRAND
Specialistsjuksköterska Onkologi, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

ÅSA GUSTAFSSON
Specialistsjuksköterska, stomiterapeut, Stomimottagningen Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

FREDRIK HOPFGARTEN
Patientrepresentant, Tarmcancergruppen, Mag-tarmförbundet

Materialet har även granskats av VUOKKO ELNER, Cancerfrågor, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet